התחברות

כניסה למערכת עם מספר זהות (8 ספרות) וקוד אישי
(או חשבון CSE) עזרה עם כניסה למערכת עם מספר זהות (8 ספרות) וקוד אישי<br><span style="font-size:x-small;">(או חשבון CSE)</span>